Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9043
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng các nhân đối với dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Lưu, Thị Kim Dung
Advisor: Đoàn, Ngọc Phi Anh, TS.
Keywords: Sự hài lòng của khách hàng
Khách hàng cá nhân
Dịch vụ ngân hàng điện tử
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 123 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận và thực tiễn về sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng điện tử; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Kết quả nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9043
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuuThiKimDung.TT.pdfTóm tắt689.66 kBAdobe PDFView/Open
LuuThiKimDung.TV.pdfToàn văn2.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.