Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9022
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đà Nẵng
Other Titles: Completion of Consumer Loan at Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank - Da Nang Branch
Authors: Hoàng, Tú Anh
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Cho vay tiêu dùng
Hoạt động cho vay tiêu dùng
Vpbank Đà Nẵng
Vpbank
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 127 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9022
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangTuAnh.TT.pdfTóm tắt881.48 kBAdobe PDFView/Open
HoangTuAnh.TV.pdfToàn văn5.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.