Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9022
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.-
dc.contributor.authorHoàng, Tú Anh-
dc.date.accessioned2018-09-24T10:15:19Z-
dc.date.available2018-09-24T10:15:19Z-
dc.date.issued2018-
dc.date.submitted2018-09-24-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9022-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 127 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đà Nẵng.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectCho vay tiêu dùngen
dc.subjectHoạt động cho vay tiêu dùngen
dc.subjectVpbank Đà Nẵngen
dc.subjectVpbanken
dc.subjectTài chính Ngân hàngen
dc.titleHoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đà Nẵngen
dc.title.alternativeCompletion of Consumer Loan at Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank - Da Nang Branchen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangTuAnh.TT.pdfTóm tắt881.48 kBAdobe PDFView/Open
HoangTuAnh.TV.pdfToàn văn5.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.