Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8986
Title: Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Agribank - Chi nhánh Phan Chu Trinh, Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Thị Xuân Diệp
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Agribank
Chi nhánh Phan Chu Trinh Đắk Lắk
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng; Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 118 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng; Chương 2.Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại NHNN & PTNN Việt Nam - Chi nhánh Phan Chu Trinh, Đắk Lắk; Chương 3.Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Agribank chi nhánh Phan Chu Trinh, Đắk Lắk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8986
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiXuanDiep.TT.pdfTóm tắt223.07 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiXuanDiep.TV.pdfToàn văn1.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.