Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8978
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Other Titles: Control Credit Risk in the Medium and Long Term Loans for Corporate Customer in Commercial Joint Stock Bank for Investment and Development of Vietnam Danang Branch
Authors: Lê, Thị Minh Hiền
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay trung dài hạn
Doanh nghiệp vay vốn
Chính sách
Quản lý
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng; Mã số: 60.34.02.01; 109 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp của NHTM; Chương 2.Thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay trung hạn khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Khuyến nghị hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8978
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiMinhHien.TT.pdfTóm tắt353.12 kBAdobe PDFView/Open
LeThiMinhHien.TV.pdfToàn văn19.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.