Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8978
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.-
dc.contributor.authorLê, Thị Minh Hiền-
dc.date.accessioned2018-09-13T10:12:00Z-
dc.date.available2018-09-13T10:12:00Z-
dc.date.issued2018-
dc.date.submitted2018-09-11-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8978-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng; Mã số: 60.34.02.01; 109 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp của NHTM; Chương 2.Thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay trung hạn khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Khuyến nghị hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectKiểm soát rủi ro tín dụngen
dc.subjectCho vay trung dài hạnen
dc.subjectDoanh nghiệp vay vốnen
dc.subjectChính sáchen
dc.subjectQuản lýen
dc.subjectTài chính Ngân hàngen
dc.titleKiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵngen
dc.title.alternativeControl Credit Risk in the Medium and Long Term Loans for Corporate Customer in Commercial Joint Stock Bank for Investment and Development of Vietnam Danang Branchen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiMinhHien.TT.pdfTóm tắt353.12 kBAdobe PDFView/Open
LeThiMinhHien.TV.pdfToàn văn19.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.