Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8929
Title: Hoàn thiện công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk
Authors: Ngô, Thanh Đoan Thư
Advisor: Đinh, Bảo Ngọc, TS.
Keywords: Huy động vốn
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Đắk Lắk
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 115 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về công tác huy động vốn của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam - Chi nhánh Đắk Lắk; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8929
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoThanhDoanThu.TT.pdfTóm tắt597.21 kBAdobe PDFView/Open
NgoThanhDoanThu.TV.pdfToàn văn2.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.