Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8921
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay đối với học sinh, sinh viên tại Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Nông
Authors: Nguyễn, Tiến Hà
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Cho vay học sinh
Cho vay sinh viên
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng Chính sách Xã hội
Chi nhánh Đắk Nông
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 100 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay đối với học sinh, sinh viên tại NHCSXH; Chương 2.Thực trạng hoạt động cho vay đối với học sinh, sinh viên tại NHCSXH Đắk Nông; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay đối với HSSV tại NHCSXH chi nhánh Đắk Nông.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8921
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTienHa.TT.pdfTóm tắt459.25 kBAdobe PDFView/Open
NguyenTienHa.TV.pdfToàn văn1.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.