Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8919
Title: Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Authors: Nguyễn, Thị Thảo Như
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Cho vay khách hàng cá nhân
Dịch vụ ngân hàng
Công ty Tài chính TNHH MYV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 100 trang.
Table of contents: Chương 1.Công ty tài chính và phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân; Chương 2.Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Công ty TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBFC); Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại VPB FC.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8919
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThaoNhu.TT.pdfTóm tắt600.95 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThaoNhu.TV.pdfToàn văn1.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.