Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8919
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Tùng, PGS.TS.-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thảo Như-
dc.date.accessioned2018-09-05T07:14:30Z-
dc.date.available2018-09-05T07:14:30Z-
dc.date.issued2016-
dc.date.submitted2016-02-02-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8919-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 100 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Công ty tài chính và phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân; Chương 2.Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Công ty TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBFC); Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại VPB FC.en
dc.language.isovien
dc.publisherĐại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectCho vay khách hàng cá nhânen
dc.subjectDịch vụ ngân hàngen
dc.subjectCông ty Tài chính TNHH MYV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượngen
dc.subjectTài chính Ngân hàngen
dc.titlePhân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượngen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThaoNhu.TT.pdfTóm tắt600.95 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThaoNhu.TV.pdfToàn văn1.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.