Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8849
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khu Công nghiệp Phú Tài, tỉnh Bình Định
Authors: Đào, Thị Bích Phượng
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Chi nhánh Ngân hàng NN & PTNN Khu Công nghiệp Phú Tài
Tỉnh Bình Định
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 102 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận cơ bản về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng NN & PTNN KCN Phú Tài; Chương 3.Giải pháp tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng NN & PTNN KCN Phú Tài
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8849
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DaoThiBichPhuong.TT.pdfTóm tắt294.43 kBAdobe PDFView/Open
DaoThiBichPhuong.TV.pdfToàn văn676.25 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.