Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8849
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.-
dc.contributor.authorĐào, Thị Bích Phượng-
dc.date.accessioned2018-08-24T09:26:39Z-
dc.date.available2018-08-24T09:26:39Z-
dc.date.issued2015-
dc.date.submitted2015-02-10-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8849-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 102 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Cơ sở lý luận cơ bản về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng NN & PTNN KCN Phú Tài; Chương 3.Giải pháp tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng NN & PTNN KCN Phú Tàien
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectKiểm soát rủi ro tín dụngen
dc.subjectCho vay doanh nghiệpen
dc.subjectChi nhánh Ngân hàng NN & PTNN Khu Công nghiệp Phú Tàien
dc.subjectTỉnh Bình Địnhen
dc.subjectTài chính Ngân hàngen
dc.titleKiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khu Công nghiệp Phú Tài, tỉnh Bình Địnhen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DaoThiBichPhuong.TT.pdfTóm tắt294.43 kBAdobe PDFView/Open
DaoThiBichPhuong.TV.pdfToàn văn676.25 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.