Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8848
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Đắk Nông
Authors: Nguyễn, Huy Bé
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay khách hàng cá nhân
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Đắk Nông
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 99 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý luận cơ bản về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8848
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHuyBe.TT.pdfTóm tắt546.44 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHuyBe.TV.pdfToàn văn1.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.