Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8848
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Bá Thanh, GS.TS.-
dc.contributor.authorNguyễn, Huy Bé-
dc.date.accessioned2018-08-24T07:49:53Z-
dc.date.available2018-08-24T07:49:53Z-
dc.date.issued2015-
dc.date.submitted2015-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8848-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 99 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Lý luận cơ bản về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectKiểm soát rủi ro tín dụngen
dc.subjectCho vay khách hàng cá nhânen
dc.subjectNgân hàng TMCP Công thương Việt Namen
dc.subjectChi nhánh Đắk Nôngen
dc.subjectTài chính Ngân hàngen
dc.titleKiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Đắk Nôngen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHuyBe.TT.pdfTóm tắt546.44 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHuyBe.TV.pdfToàn văn1.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.