Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8847
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, chi nhánh Quảng Nam
Authors: Lê, Mai Tuyền
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP An Bình
Chi nhánh Quảng Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 111 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận cơ bản về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Quảng Nam; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8847
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeMaiTuyen.TT.pdfTóm tắt146.94 kBAdobe PDFView/Open
LeMaiTuyen.TV.pdfToàn văn640.29 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.