Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8845
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam
Authors: Đinh, Thị Thu Hường
Advisor: Nguyễn, Hiệp, TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc
Tỉnh Quảng Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 107 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh KCN Điện Bàn - Điện ngọc giai đoạn 2012 - 2014; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8845
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhThiThuHuong.TT.pdfTóm tắt416.59 kBAdobe PDFView/Open
DinhThiThuHuong.TV.pdfToàn văn1.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.