Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8845
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hiệp, TS.-
dc.contributor.authorĐinh, Thị Thu Hường-
dc.date.accessioned2018-08-23T17:34:34Z-
dc.date.available2018-08-23T17:34:34Z-
dc.date.issued2015-
dc.date.submitted2016-11-18-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8845-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 107 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh KCN Điện Bàn - Điện ngọc giai đoạn 2012 - 2014; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectKiểm soát rủi ro tín dụngen
dc.subjectCho vay doanh nghiệpen
dc.subjectChi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọcen
dc.subjectTỉnh Quảng Namen
dc.subjectTài chính Ngân hàngen
dc.titleKiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Namen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhThiThuHuong.TT.pdfTóm tắt416.59 kBAdobe PDFView/Open
DinhThiThuHuong.TV.pdfToàn văn1.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.