Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8843
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn
Authors: Lại, Thị Vân Anh
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Sông Hàn
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 107 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sông Hàn; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sông Hàn.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8843
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LaiThiVanAnh.TT.pdfTóm tắt461.91 kBAdobe PDFView/Open
LaiThiVanAnh.TV.pdfToàn văn1.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.