Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8843
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHồ, Hữu Tiến, TS.-
dc.contributor.authorLại, Thị Vân Anh-
dc.date.accessioned2018-08-23T16:58:48Z-
dc.date.available2018-08-23T16:58:48Z-
dc.date.issued2016-
dc.date.submitted2016-09-13-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8843-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 107 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sông Hàn; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sông Hàn.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectKiểm soát rủi ro tín dụngen
dc.subjectCho vay doanh nghiệpen
dc.subjectNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Namen
dc.subjectChi nhánh Sông Hànen
dc.subjectTài chính Ngân hàngen
dc.titleKiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sông Hànen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LaiThiVanAnh.TT.pdfTóm tắt461.91 kBAdobe PDFView/Open
LaiThiVanAnh.TV.pdfToàn văn1.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.