Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8842
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đăk Lăk
Authors: Bùi, Đình Hiếu
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Đăk Lăk
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 132 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đăk Lăk; Chương 3.Hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đăk Lăk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8842
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiDinhHieu.TT.pdfTóm tắt227.59 kBAdobe PDFView/Open
BuiDinhHieu.TV.pdfToàn văn1.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.