Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8836
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Tùng, PGS.TS.-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hương Mai-
dc.date.accessioned2018-08-23T08:03:05Z-
dc.date.available2018-08-23T08:03:05Z-
dc.date.issued2013-
dc.date.submitted2013-12-31-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8836-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 123 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Cơ sở lý luận về cấu trúc vốn và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp; Chương 2.Đặc điểm ngành vận tải và xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Chương 3.Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectCấu trúc vốnen
dc.subjectNhân tố ảnh hưởngen
dc.subjectCông ty vận tảien
dc.subjectThị trường chứng khoán Việt Namen
dc.subjectKế toánen
dc.titlePhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Namen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHuongMai.TT.pdfTóm tắt2.41 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHuongMai.TV.pdfToàn văn41.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.