Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8834
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐường, Nguyễn Hưng, TS.-
dc.contributor.authorNguyễn, Công Cường-
dc.date.accessioned2018-08-23T07:45:04Z-
dc.date.available2018-08-23T07:45:04Z-
dc.date.issued2014-
dc.date.submitted2014-07-11-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8834-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 140 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Một số vấn đề lý luận về quy trình kiểm tra kê khai thuế TNDN do cơ quan thuế thực hiện; Chương 2.Thực trạng quy trình kiểm tra kê khai thuế TNDN tại Chi cục Thuế huyện Krông Ana; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm tra kê khai thuế TNDN tại Chi cục Thuế huyện Krông Ana.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectThuế thu nhập doanh nghiệpen
dc.subjectChi cục Thuế huyện Krông Anaen
dc.subjectKế toánen
dc.titleHoàn thiện quy trình kiểm tra kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Chi cục Thuế huyện Krông Ana thực hiệnen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenCongCuong.TT.pdfTóm tắt456.85 kBAdobe PDFView/Open
NguyenCongCuong.TV.pdfToàn văn1.86 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.