Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8827
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Hà Tấn, PGS.TS.-
dc.contributor.authorTrần, Thị Dương-
dc.date.accessioned2018-08-23T06:56:53Z-
dc.date.available2018-08-23T06:56:53Z-
dc.date.issued2014-
dc.date.submitted2014-04-11-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8827-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 100 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Cơ sở lý luận về thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định ngắn hạn trong doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng tổ chức thông tin kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Xi măng Cosevco Đà Nẵng; Chương 3.Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Xi măng Cosevco Đà Nẵng.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectKế toán quản trịen
dc.subjectQuyết định ngắn hạnen
dc.subjectCông ty CP Xi măng Cosevco Đà Nẵngen
dc.subjectKế toánen
dc.titleTổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Xi măng Cosevco Đà Nẵngen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiDuong.TT.pdfTóm tắt352.25 kBAdobe PDFView/Open
TranThiDuong.TV.pdfToàn văn1.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.