Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8782
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Đắk Lắk
Authors: Tạ, Thị Phương Loan
Advisor: Đặng, Tùng Lâm, TS.
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Phương Đông
Chi nhánh Đăk Lăk
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 115 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Đắk Lắk; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Đắk Lắk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8782
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TaThiPhuongLoan.TT.pdfTóm tắt243.38 kBAdobe PDFView/Open
TaThiPhuongLoan.TV.pdfToàn văn2.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.