Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8731
Title: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam
Authors: Lê, Nguyễn Lan Phương
Advisor: Ngô, Hà Tấn, PGS.TS.
Keywords: Hiệu quả sử dụng vốn
Vốn kinh doanh
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 162 trang
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong công ty cổ phần; Chương 2.Thực trạng công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam; Chương 3.Hoàn thiện nội dung phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8731
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeNguyenLanPhuong.TT.pdfTóm tắt254.62 kBAdobe PDFView/Open
LeNguyenLanPhuong.TV.pdfToàn văn24.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.