Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8731
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Hà Tấn, PGS.TS.-
dc.contributor.authorLê, Nguyễn Lan Phương-
dc.date.accessioned2018-08-16T01:00:01Z-
dc.date.available2018-08-16T01:00:01Z-
dc.date.issued2014-
dc.date.submitted2014-04-10-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8731-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 162 trangen
dc.description.tableofcontentsChương 1.Cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong công ty cổ phần; Chương 2.Thực trạng công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam; Chương 3.Hoàn thiện nội dung phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectHiệu quả sử dụng vốnen
dc.subjectVốn kinh doanhen
dc.subjectCông ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Namen
dc.subjectKế toánen
dc.titlePhân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Namen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeNguyenLanPhuong.TT.pdfTóm tắt254.62 kBAdobe PDFView/Open
LeNguyenLanPhuong.TV.pdfToàn văn24.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.