Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8717
Title: Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Authors: Trương, Nguyễn Phương Thảo
Advisor: Lê, Thế Giới, PGS.TS.
Keywords: Quản trị rủi ro
Hoạt động kinh doanh thẻ
Rủi ro hoạt động thẻ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Vietinbank
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 104 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ của NHTM; Chương 2.Thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại NHTMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank); Chương 3.Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại NHTMCP Công thương Việt Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8717
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongNguyenPhuongThao.TT.pdfTóm tắt184 kBAdobe PDFView/Open
TruongNguyenPhuongThao.TV.pdfToàn văn569.73 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.