Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8716
Title: Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam
Authors: Trịnh, Phú Tín
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh Quảng Nam
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 105 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về mở rộng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng mở rộng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam; Chương 3.Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8716
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TrinhPhuTin.TT.pdfTóm tắt244.54 kBAdobe PDFView/Open
TrinhPhuTin.TV.pdfToàn văn1.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.