Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8716
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLâm, Chí Dũng, PGS.TS.-
dc.contributor.authorTrịnh, Phú Tín-
dc.date.accessioned2018-08-14T05:07:05Z-
dc.date.available2018-08-14T05:07:05Z-
dc.date.issued2014-
dc.date.submitted2014-06-24-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8716-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 105 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Cơ sở lý luận về mở rộng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng mở rộng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam; Chương 3.Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectCho vay khách hàng cá nhân kinh doanhen
dc.subjectDịch vụ ngân hàngen
dc.subjectNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Namen
dc.subjectChi nhánh Quảng Namen
dc.subjectTài chính ngân hàngen
dc.titleMở rộng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Namen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TrinhPhuTin.TT.pdfTóm tắt244.54 kBAdobe PDFView/Open
TrinhPhuTin.TV.pdfToàn văn1.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.