Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8698
Title: Mở rộng dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Hằng Phương
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Dịch vụ bảo lãnh
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Á Châu
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 104 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về mở rộng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng trong nước; Chương 2.Thực trạng mở rộng dịch vụ bảo lãnh trong nước tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp mở rộng dịch vụ bảo lãnh trong nước tại Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Đà nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8698
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHangPhuong.TT.pdfTóm tắt239.96 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHangPhuong.TV.pdfToàn văn696.67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.