Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8698
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.-
dc.contributor.authorNguyễn, Hằng Phương-
dc.date.accessioned2018-08-13T08:27:04Z-
dc.date.available2018-08-13T08:27:04Z-
dc.date.issued2014-
dc.date.submitted2014-07-01-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8698-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 104 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Cơ sở lý luận về mở rộng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng trong nước; Chương 2.Thực trạng mở rộng dịch vụ bảo lãnh trong nước tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp mở rộng dịch vụ bảo lãnh trong nước tại Ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Đà nẵng.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectDịch vụ bảo lãnhen
dc.subjectDịch vụ ngân hàngen
dc.subjectNgân hàng TMCP Á Châuen
dc.subjectChi nhánh Đà Nẵngen
dc.subjectTài chính ngân hàngen
dc.titleMở rộng dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đà Nẵngen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHangPhuong.TT.pdfTóm tắt239.96 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHangPhuong.TV.pdfToàn văn696.67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.