Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/868
Title: Giải pháp tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng tại Vietcombank Đà Nẵng.
Authors: Đinh, Vĩnh Hà
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Quản trị khách hàng
Chăm sóc khách hàng
Vietcombank
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/868
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.138.pdfToàn văn1.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt239.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.