DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/868

Nhan đề: Giải pháp tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng tại Vietcombank Đà Nẵng.
Tác giả: Đinh, Vĩnh Hà
Người hướng dẫn: Nguyễn, Ngọc Vũ
Từ khoá: Quản trị khách hàng
Chăm sóc khách hàng
Vietcombank
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/868
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.138.pdfToàn văn1,17 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt239,42 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback