Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8594
Title: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Tiến Đạo
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Thỏa mãn nhu cầu khách hàng
Khách hàng cá nhân
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi nhánh Đăk Lăk
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 93 trang.
Table of contents: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng; Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đắk Lăk; Chương 3: Tăng cường quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lăk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8594
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTienDao.TT.pdfTóm tắt333.57 kBAdobe PDFView/Open
NguyenTienDao.TV.pdfToàn văn946 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.