Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8585
Title: Quan điểm của triết học Mác về vấn đề hạnh phúc với việc giáo dục lối sống cho thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay
Authors: Trương, Thị Ngoan
Advisor: Nguyễn, Tấn Hùng, PGS.TS.
Keywords: Triết học Mác
Giáo dục lối sống
Thế hệ trẻ
Triết học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 107 trang.
Table of contents: Chương 1: Các quan điểm về hạnh phúc trong triết học trước Mác và trong triết học Mác; Chương 2: Lối sống và thực trạng lối sống của thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay; Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm vận dụng quan điểm triết học Mác về hạnh phúc vào việc giáo dục lối sống cho thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8585
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongThiNgoan.TT.pdfTóm tắt284.62 kBAdobe PDFView/Open
TruongThiNgoan.TV.pdfToàn văn705.24 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.