Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8585
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Tấn Hùng, PGS.TS.-
dc.contributor.authorTrương, Thị Ngoan-
dc.date.accessioned2018-06-29T07:40:40Z-
dc.date.available2018-06-29T07:40:40Z-
dc.date.issued2015-
dc.date.submitted2015-02-10-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8585-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 107 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1: Các quan điểm về hạnh phúc trong triết học trước Mác và trong triết học Mác; Chương 2: Lối sống và thực trạng lối sống của thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay; Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm vận dụng quan điểm triết học Mác về hạnh phúc vào việc giáo dục lối sống cho thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectTriết học Mácen
dc.subjectGiáo dục lối sốngen
dc.subjectThế hệ trẻen
dc.subjectTriết họcen
dc.titleQuan điểm của triết học Mác về vấn đề hạnh phúc với việc giáo dục lối sống cho thế hệ trẻ ở nước ta hiện nayen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongThiNgoan.TT.pdfTóm tắt284.62 kBAdobe PDFView/Open
TruongThiNgoan.TV.pdfToàn văn705.24 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.