Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7814
Title: Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Completion of Deposit-receiving Activities at Bank for Agriculture and Rural Development of Vietnam (Agribank) - Ngu Hanh Son District Branch, Da Nang City
Authors: Lê, Bá Khánh Hoàng
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Nhận tiền gửi
Chất lượng
Nhân tố ảnh hưởng
Chi tiêu đánh giá
Marketing
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 117 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7814
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeBaKhanhHoang.TT.pdfTóm tắt807.15 kBAdobe PDFView/Open
LeBaKhanhHoang.TV.pdfToàn văn6.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.