Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7773
Title: Hoàn thiện hoạt động Marketing trực tiếp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đà Nẵng
Other Titles: Completing the Direct Marketing Field at Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank - Da Nang Branch
Authors: Trần, Minh Tuấn
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Marketing
Marketing trực tiếp
Nhân tố ảnh hưởng
Hoạt động Marketing trực tiếp
Phương thức Marketing trực tiếp
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 116 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7773
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranMinhTuan.TT.pdfTóm tắt738.06 kBAdobe PDFView/Open
TranMinhTuan.TV.pdfToàn văn5.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.