Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7754
Title: Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Other Titles: Improve Personal Customer Relationship Management at VietinBank - Da Nang Branch
Authors: Nguyễn, Hải Thủy
Advisor: Nguyễn, Ngọc Anh, TS.
Keywords: CRM
Phân loại khách hàng
Khách hàng cá nhân
Khách hàng mục tiêu
Chăm sóc khách hàng
Cơ sỡ dữ liệu
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 140 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7754
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHaiThuy.TT.pdfTóm tắt1.2 MBAdobe PDFView/Open
NguyenHaiThuy.TV.pdfToàn văn7.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.