Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7753
Title: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Đà Nẵng
Other Titles: Improve the internal credit rating of corporate customers at National Citizen Commercial Joint Stock Bank – Da Nang Branch
Authors: Phạm, Ngọc Vĩnh
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Xếp hạng tín dụng nội bộ
Ngân hàng Quốc Dân
Mô hình chấm điểm
Khách hàng doanh nghiệp
Chi tiêu phí tài chính
Chi tiêu tài chính
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 157 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7753
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamNgocVinh.TT.pdfTóm tắt550.44 kBAdobe PDFView/Open
PhamNgocVinh.TV.pdfToàn văn6.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.