Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7638
Title: Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dược phẩm Vi Bảo Ngọc
Other Titles: Analyzing the Use of Working Capital at the Vi Bao ngoc Pharmaceutical Trading Co., Ltd
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tuyền
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Vốn lưu động
Tình hình sử dụng vốn lưu động
Vốn bằng tiền
Vốn hàng tồn kho
Vốn các khoản phải thu
Phân tích
Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Vi Bảo Ngọc
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 128 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7638
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThanhTuyen.TT.pdfTóm tắt658.54 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThanhTuyen.TV.pdfToàn văn6.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.