Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7628
Title: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tại Phòng Tài chính huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Tấn Dũng
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Hoàn thiện quản lý chi ngân sách
Quản lý Ngân sách Nhà nước
Phòng Hành chính huyện Duy Xuyên
Tỉnh Quảng Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 112 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7628
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTanDung.TT.pdfTóm tắt365.37 kBAdobe PDFView/Open
NguyenTanDung.TV.pdfToàn văn4.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.