Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7561
Title: Nghiên cứu nhận thức của sinh viên ngành kế toán về mối liên hệ giữa bối cảnh giảng dạy, phương pháp học và kết quả đầu ra tại Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng
Authors: Hoàng, Thị Thanh Nga
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Keywords: Nhận thức của Sinh viên
Sinh viên Ngành kế toán
Bối cảnh giảng dạy
Phương pháp học
Kết quả đầu ra
Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng
Nghiên cứu
Kế toán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 122 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7561
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiThanhNga.TT.pdfTóm tắt297.44 kBAdobe PDFView/Open
HoangThiThanhNga.TV.pdfToàn văn1.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.