Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7278
Title: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum
Authors: Trần, Thị Yến
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Hợp tác xã
Phát triển
Hợp tác xã nông nghiệp
Huyện Đắk Hà
Kon Tum
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05; 110 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7278
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiYen.TT.pdfTóm tắt662.2 kBAdobe PDFView/Open
TranThiYen.TV.pdfToàn văn1.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.