Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/719
Title: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.
Authors: Lê, Văn Tùng
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản lý đất đai
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/719
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.127.PDFToàn văn1.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.PDFTóm tắt202.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.