Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7167
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Hà, Quốc Tuấn
Advisor: Đặng, Tùng Lâm, TS.
Keywords: Rủi ro tín dụng
Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng Ngoại thương Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7167
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HaQuocTuan.TT.pdfTóm tắt777.84 kBAdobe PDFView/Open
HaQuocTuan.TV.pdfToàn văn8.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.