Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7061
Title: Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
Kiểm soát thuế đối với lĩnh vực bất động sản
Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7061
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHaiYen.TT.pdfTóm tắt521.14 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHaiYen.TV.pdfToàn văn7.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.