Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7049
Title: Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các công ty niên yết trên Thị trường Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Cấu trúc vốn
Hiệu quả tài chính
Sàn chứng khoán Hồ Chí Minh
ROE
Tobin'Q
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7049
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiPhuongThao.TT.pdfTóm tắt443.16 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiPhuongThao.TV.pdfToàn văn4.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.