Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7045
Title: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Võ, Thị Thu Thơ
Advisor: Trương, Sỹ Quý, TS.
Keywords: Khách hàng
Quản trị quan hệ khách hàng
Ngân hàng TMCP Bắc Á
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7045
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiThuTho.TT.pdfTóm tắt406.13 kBAdobe PDFView/Open
VoThiThuTho.TV.pdfToàn văn6.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.