Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/70
Title: Đo lường chất lượng dịch vụ tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công Thương, chi nhánh Hội An
Authors: Võ, Thị Thu Hiền
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng Công thương
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/70
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt183.9 kBAdobe PDFView/Open
Toan van.98.pdfToàn văn649.18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.