Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6975
Title: Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Mơ
Advisor: Nguyễn, Hiệp, TS.
Keywords: Môi trường
Quản lý nhà nước về môi trường
Quận Ngũ Hành Sơn
Đà Nẵng
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6975
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiMo.TT.pdfTóm tắt324.67 kBAdobe PDFView/Open
LeThiMo.TV.pdfToàn văn6.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.